Vi har slamtömningsslangar och kompletta slamtömningspaket vårt sortiment!

Arbetsmiljökraven vid slangdragning i samband med slamtömning skärps. Slamtömmarnas dagliga arbete med att dra slangar är ett alltför tungt moment.

Vi har slangen och kopplingarna som behövs för att koppla in direkt på slamtömmarens slang!

Arbetsmiljöverkets belastningsregler för tunga lyft måste följas av slamtömmarna. Slamsugningsbilens inkopplingsställe får ligga på ett avstång av max 10 meter från vägen.

Om en villaägare med enskilt avlopp har längre avstånd så måste man själv installera slang och tillhörande kopplingar till slambilen.

Ett sätt att undvika straffavgifter är att själv ordna med en slang vid tömningen. Vi tillhandahåller slangar och kopplingar av bra kvalité som är köldbeständiga.

Slangarna går även bra att gräva ner i marken.

Vi har återförsäljare i hela Sverige av denna slang och kopplingar!

 

Slang, Slamsugning

Längder 10 , 20, 30 , 40 eller 50 meter
Dimension 3 tum (76 mm invändigt)
Kardankoppling M42 hona samt hane passar till denna slang
Material: PVC
Temperatur: -40°C – +60°C

 

 

 

Hane för ihopkoppling med slang 76 mm

 

 

Hona för ihopkoppling med slang 76 mm  

 

   

 

Provade

 


Produkterna är provade av:

Återförsäljare

Träffa oss på...