Brunnspecialisten

Du är alltid välkommen att kontakta oss via nedanstående

telefonnummer eller e-post.

Tel: 070-348 02 98
E-post: info@brunnspecialisten.se
Adress: Skolgatan 2, 913 32 Holmsund
Företagsnamn: Brunnspecialisten Sverige AB
Organisationsnr: 556835-8971
Bankgiro-nr: 719-5456

 

Om GDPR hos Brunnspecialisten

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla som lag i Sverige. Lagen, som säger att organisationer måste behandla information om dig på ett schysst och öppet sätt, påverkar samtliga organisationer i EU.
 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du handlar varor av oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av avtal, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.
 

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Brunnspecialisten Sverige AB. Våra underleverantörer som kan komma i kontakt med data som omfattas av GDPR har vi skrivit avtal med. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs för att kunna genomföra affärer samt för att uppfylla lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut.

Vi behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När köpet är klart lagrar vi dina uppgifter endast den tid som myndigheterna kräver t.ex. lagring av bokföring.

 

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut en sammanställning av de personuppgifter Brunnspecialisten Sverige AB lagrat om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Kontakta oss på info@brunnspecialisten.se för begäran av registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter.

 

Dessa personuppgifter behandlar vi

Offertförfrågan

Webordrar

Mailväxling

Fakturering

Kontant/Kortbetalning

 

 

 

 

 

Namn

Namn

Namn

Namn

Inga uppgifter sparas

Adress

Adress

Adress

Adress

 

Telefonnr

Telefonnr

Telefonnr

Telefonnr

 

E-post

Personnr

E-post

Personnummer

 

 

Kundnr

 

Kundnr

 

 

E-post

 

E-post

 

 


 

 

Provade

 


Produkterna är provade av:

Återförsäljare

Träffa oss på...