Brunnslock av durkplåt samt pendelskenor - Tillverkade enligt trafikverkets typritning 7-801 652
 
Brunnslock tillverkade av 6 mm kraftig räfflad durkplåt.
Denna locktypen används till bland annat kabelbrunnar och flera andra typer av brunnar.
Inom det svenska järnvägsnätet är detta en vanlig typ av lock.
Pendelskenor tillverkade enlig trafikverkets ritningsunderlag för att enkelt kunna fästa upp elkablar inuti brunnen finns som tillbehör.
 

 

              

 

 

 Brunnslock i räfflad durkplåt
 Halva lock

 Dimensioner 

1060 x 530 mm
1249 x 624, 5 mm
1560 x 780 mm
2060 x 1030 mm

 

 

 

Brunnslock i räfflad durkplåt
Hela lock

1060 x 1060 mm
1249 x 1249 mm
1560 x 1560 mm
2060 x 2060 mm

 

 

 

Pendelskena för kabelbrunnar
Tillverkad efter trafikverkets typritning 7-800 603

Kabelupphängning för brunnar
Varmgalvad
Längd 1015 x 65 x 90 mm
Fyra stycken behövs för varje kabelbrunn

 

 

Provade

 


Produkterna är provade av:

Återförsäljare

Träffa oss på...