För oss är det en självklarhet att prova våra produkter efter de standarder som finns för brunnslock.

Alla låsanordningar till de lätta brunnslocken är verifierat prövade och följer gällande byggnadsregler. De svenska byggnadsreglerna finns reglerat i Boverkets regler (BBR kap 8).
Konstruktionerna har testats samt kontrollerats av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt SMP, Svensk Maskinprovning .

Nedan kan du läsa om några av våra produkters tester och godkännanden

Provning enl Boverkets regler för låsning av brunnslock

 Provning, låsning av brunnslock med låsmutter [410 kB]

(Godkända öppningsverktyg skiftnyckel eller liknande verktyg)

 Provning, låsning av brunnslock med låsmekanism för hänglås [377 kB]

 

 

 

Provade

 


Produkterna är provade av:

Återförsäljare

Träffa oss på...