Varför välja brunnspecialisten?

Vi är noggranna om detaljerna. När vi utformade våra lätta brunnslock fokuserade vi på tre viktiga saker:

Säkerhet – Ett brunnslock måste vara barnsäkert !

Vi har överlåtit till SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut att tolka Boverkets regler gällande barnsäkerheten hos våra låsningar. De är alla provade och bedömda som barnsäkra enligt Boverkets regler. (BBR kap 8). Ända från starten har vi använt samma typ av provade låsanordningar.

Ett enkelt sätt att testa barnsäkerheten hos en lätt brunnslock är att man tar tag i ytterkanten på locket och snurrar det medurs alternativt moturs. Består lockets sk "låsning" enbart av ett gängat hål så går lockets toppmutter att få upp när man roterar locket. Vi har alltid haft samma provade låsningar från första början !
 

Våra brunnslock är belastningsprovade med 1500 kilo. De är ej avsedda att köras på med fordon men lämpar sig lika bra i trädgården såväl som hos jordbrukaren.

Kvalitet – Ett brunnslock ska hålla länge. Välj ett brunnslock i glasfiberamerad plast!

Våra brunnslock i glasfiberarmerad plast är till skillnad från andra plastsorter både styva och lätta. Alla locken är individuellt tillverkade och kontrollerade från fabrik.

Vi har en unik låsning av själva gängstången i fästanordningen. - Genom en 4 vägs låsning så undviks rotation av gängstången. Detta är en otroligt viktig detalj Om rotation skulle inträffa så får man helt enkelt inte upp brunnslocket!

Invändigt i brunnar är det fuktigt. Därför är vår fästskena tillverkad av kraftigt galvat stål som är mycket motståndskraftigt mot rost. Kvalitén är densamma som du ser hos vägräcken och lyktstolpar längs våra vägar. Gängstång och muttrarna i lockets fastsättning är i rostfritt stål.

För alla – Vi har brunnslock och tillbehör som passar till de flesta nordiska brunnarna. 

 Boverkets handbok för barnsäkra brunnar

Provade

 


Produkterna är provade av:

Återförsäljare

Träffa oss på...